Arvet

magnusJag är femte generationen. Jag var inte intresserad av fiske utan ville hellre köra moppe. Som 30-åring tänkte jag om. Jag vill bli fiskare.
Läs mer »

Ålafisket

bat_2 Ålakustens hommebåt var ofta byggd på fri hand, utan ritning eller mall, och anpassad till en hamnfri sandstrand. Båten är lämplig för en till tre man.
Läs mer »

Ålahomman

arbete_2 Ålahomman, en sorts ryssja, är redskapet på Ålakusten. Den består av strut, stackarmar, långarm och flöte, anpassad efter hav och botten.
Läs mer »

Ålaboden

boden Längs Ålakusten har dokumenterats fler än 80 ålabodar. De äldsta från 1700-talet. Förr sov fiskarna på halm under tjärdoftande uppochnedvända båtar.
Läs mer »

Drätt och Rätt

enslinje Ålakusten är indelad i 140 drätter, den smalaste är 135 meter och den bredaste 361 meter. De sträcker sig 180–270 meter ut i havet.
Läs mer »

Ålagillet

gille Ålagillet går tillbaka till tiden då ålafiskarna betalade arrendet till fiskerättsinnehavaren. Det gjordes i ål. På sina håll ända fram till 1974.
Läs mer »

Hotet mot ålen

alar Ålfångsterna har sjunkit kraftigt sedan 1980. Det finns en rad olika skäl till detta; turbindöd i vattenkraftverk, gifter och utsläpp, klimatförändringar m m.
Läs mer »

Luad ål

luad Man luade ålen i skorstenen, en mycket gammal tradition då man inte hade ugn. Trädde ålen på ett luespett och eldade av bara den.
Läs mer »