Ålfakta

Ålen har alltid varit en mytomspunnen fisk men vi börjar veta allt mer om den – vi får mer och mer Ålfakta.

Mycket är fortfarane höljt i dunkel. Vi skall försöka redogöra helt kort för vad man vet. På höstnätterna, när månen är mörk, vandrar ålen närmare land där några fångas i våra redskap.

Från augusti tom november vandrar blankålen sin lekvandring mot Sargassohavet utanför Florida. En simtur på 700 mil - fågelvägen!
Den har blivit mörk på ryggen och vit på buken. Hormoner och testosteroner snurrar – den har fått kärlek i hela kroppen. Efter ca 8-10 månader når den sitt mål. Efter leken faller ålen död ned till botten. Således återvänder aldrig den vuxna ålen tillbaka till Europa.
Återvänder i miljarder gör däremot avkomman, de sk.glasålarna, 2-3 cm långa och helt genomskinliga. Efter 3 år i golfströmmen når de Europa. Strandar in i franska Biscaya, spanska playan eller Medelhavet eller når man via andra strömmar England och Skandinavien.
4-5% av det totala antalet når Östersjön.

I Östersjön letar man upp ett lämpligt revir. Det kan vara längs kusten, skärgården, eller upp i en å eller älv, till en smaskig födorik sjö.
Under 10 år i Skåne eller 15 år i mellansverige växer ålen till sig. Under denna tid är ålen brun på ryggen och gul på buken. Den kallas då gulål och är inte särskilt god att äta.
Efter en varm sommar börjar det hända saker med ålen som är 10-15 år gammal. Den blir mörk på ryggen, vit på buken och får kärlek i hela kroppen.
Den slutar dessutom att äta. Ålen har laddat energi för att klara sin resa.
Kärleksvandringen påbörjas av nästa generation mot Sargasso.

Vattenkraftverk och dammar
Vattenverksamhetsutredningen lämnade ett delbetänkande den 1 oktober 2013. Utredningen vill göra det möjligt att ompröva tillstånden för gamla vattenkraftverk och de dammar som reglerar vattentillförseln.
Se detta pressmeddelande: http://www.sou.gov.se/content/1/c6/22/53/51/258cdf99.pdf

EU och ålen
Sedan 2007 finns en särskild EU-förordning med syfte att återställa ålbeståndet (Rådsförordning (EG) nr 1100/2007)
EU och ålen »

Förvaltning av ål
Den ålforskning som bedrivs på Institutionen för akvatiska resurser är av historiska skäl tillämpat förvaltningsinriktad, med stora moment av datainsamling och rådgivning.
Förvaltning av ål »

Blankålens kvalitet
Den EG-förordning som sätter ramarna för svensk ålbeståndsvård syftar till att öka överlevnaden av ål i svenska vatten och därmed antalet utvandrande blankålar.
Blankålens kvalitet »

Utvärdering av nyttan med ålutsättningar
Unga ålar har sedan 1970-talet regelbundet satts ut i våra vatten, primärt för att skapa och upprätthålla ett underlag för ett lönsamt yrkesfiske. I mer modern tid sker utsättningar främst för att bygga upp ett större ålbestånd i syfte att öka utvandringen av blankål i enlighet med EU:s ålförordning och Sveriges förvaltningsplan för ål.
Utvärdering av nyttan med ålutsättningar »

Ål (Anguilla anguilla)
Den europeiska ålen har ett spektakulärt fortplantningsmönster. Under sin livscykel vandrar den oerhört långa sträckor och kläcks 700 mil bort i Sargassohavet, öster om Nordamerika.
Hav och vatten – Ål »

Ålbeståndets status i Sverige 2011
Aqua reports 2011:1 »

Vetenskaplig beslutrapport, 2008-01-31
Rädda ålen och ålfisket »

The main aim of the Joint EIFAAC/ICES Working Group on Eels (WGEEL) is to report on the status of the European and American eel stocks and provide advice to support the development and implementation of EC Regulation No. 1100/2007 for eel stock recovery.
http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Expert%20Group%20Report/acom/2013/WGEEL/wgeel_2013.pdf

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för akvatiska resurser »

Blankålsvandring vindkraft och växelström 2011
H Westerberg – Märkta ålars vandring
Nr 1 – Våra fiskevatten
Utvärdering av utsättning med ålutsättning