Bli stödmedlem

…I ÅLAKUSTENS KULTURARVSFÖRENING

§ 2 Föreningens ändamål
Föreningen är en allmännyttig ideell förening med ändamål att verka för
att Ålakustens ålafiske uppförs på Unescos lista över immateriella kulturarv.
att Gamla Rompeboden inrättas som kulturreservat på Ålakusten
Handbok Kulturreservat
VÄRLDSARV definitioner

§ 4 Medlemskap
Till medlem i föreningen får antas den som vill verka för Föreningens ändamål och följa dess stadgar.
Styrelsen bestämmer om antagning av medlem. Styrelsen för medlemsförteckning.
Fysisk eller juridisk person som vill främja Föreningens verksamhet kan av styrelsen antas till
stödmedlem. Stödmedlem har inte rösträtt på årsmöte.

Syftet med vår förening är att värna om Ålakustens särprägel och ursprungliga identitet,
informera om de kulturhistoriska värdena, initiera och delta i diskussioner med myndigheter
och andra organisationer med vilka vi delar ett intresse för området

Allt arbete sker med hjälp av frivilliga krafter. Vårt arbete genererar kostnader; film, porto,
hemsida, foldertryck, resor, möten etc… kostnader som föreningen inte har egna medel till.

Vi hoppas att fler vill vara med och dela våra ambitioner.
Verksamhetsberättelse 2013
Verksamhetsberättelse 2014
Verksamhetsberättelse 2015
Verksamhetsberättelse 2016

Medlemasavgiften är 100 kronor per år.
  • Bli stödmedlem i föreningen - fyll i och skicka in.
    Du erhåller därefter ett bankgironummer och ett medlemsnummer för insättning