Dokument

På denna sida har vi samlat samtliga dokument som återfinns på andra ställen på hemsida för att underlätta för Dig att hitta dokumentet Du söker.

Arvet

Bladet nov 2013 Ålabodar kan bli svenskt kulturarv
Brev Inst för språk och folkminnen ver 2013-06-17
Folderutkast IK-arv Ålakusten
Press – världsarv – CE
Världsarv
Världsarv definitioner
Förslag Genomförande av skydd imm kulturarv
Handbok Kulturreservat
Immateriella kulturarvet – rapport
Institutionens folder IMM kulturarv
NGOernas roll och medverkan 2013
Ålafiske som kulturarv – motion 201516_660
Anteckningar från ÅL-mötesträff 27 feb 2015 Tvillingaboden
Förteckningstext Kulturarvet Ålakustens ålfiske 2015-07-06
Hur förklara IMMATERIELLT KULTURARV
Repslageri Presentationutskick juni 2016
ÅLAKUSTEN önskar möta Miljö- och Jordbruksutskottet
Ålfiskare Hans Nilsson PM

Ålafisket

2013-01-19 Ålfiskeförbudet och Europakonventionen
2013-01-19 KRAV PÅ TILLSTANDSHAVARENS PERSONLIG NÄRVARO VID ÅLFISKE
Aqua reports 2015-11
Danska Ålfisket
Eel newsletter Dec 2013
En gulål kan inte klättra – Säwe Hultman
Förbud mot fiske gagnar inte ålen – SvD
HaV-analys ål 2015
Östersjöfiske 2020
SE 2ndReport Art-9 EC 1100 2007 final
ÅLAKUST UTREDNING HaV-Brev 2016 Hånsa
Ålförvaltningsplan 2015-01 HaV

Ålaboden

Alabodar Krstd Kommun
Handbok Kulturreservat
En hommebåt i rondellen
HAVÄNGS Museiförening
Museianmälan 2016-08-29
Vård och underhållsplan – ROMPEBODEN

Drätt och Rätt

Dackes Ålfiske – starten på Dackefejden
Motion 201415_143 – Sternergard
Motion 201516_2998
PIJ-motion

Ålagillet

alagille_ahusstrand_05

Hotet mot ålen

Eel newsletterv Dec 2013
Citat ERA – Svensk Energi
STF-brev
Turbindödad ål
Välj bort el
Åldäck
2016-10-31 Skrivelse Miljööverdomstolen
Flyer SCSC
Kraftverkens fiskeproblem – Kjell Andersson SCSC
Motion 201516_1978
Motion 201516_2076
PIJ-motion 2
PIJ-motion 3
Remissvar SOU-20143 Vattenverksutrediningen
SCSC Hanöbukten Bottendöd – artikel_2016
Vattenkraft – östra Götaland

Ålakusten

Länsstyrelsen Ålakusten
Ålakust_karta
Ål-Ordbok

Ålfakta

http://www.sou.gov.se/content/1/c6/22/53/51/258cdf99.pdf
EU och ålen »
Förvaltning av ål »
Blankålens kvalitet »
Utvärdering av nyttan med ålutsättningar »
Hav och vatten – Ål »
Aqua reports 2011:1 »
Rädda ålen och ålfisket »
http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Expert%20Group%20Report/acom/2013/WGEEL/wgeel_2013.pdf
Institutionen för akvatiska resurser »
Blankålsvandring vindkraft och växelström 2011
H Westerberg – Märkta ålars vandring
Nr 1 – Våra fiskevatten
Utvärdering av utsättning med ålutsättning

Nyheter

Ålarvet, Nyhetsbrev hösten 2014
Förteckningstext Kulturarvet Ålakustens ålfiske 2015-07-06
2017-08-30 Skrivelse w signatures
2017-09-04 Följebrev w signatures
2017-09-06 PRESSMEDDELANDE OM TOTALT ÅLFISKESTOPP I ÖSTERSJÖN_final

Föreningen

STADGAR Ålakustens Kulturarvsförening
Verksamhetsberättelse 2013
Ålakåseri till slutrapport
Handbok Kulturreservat
Världsarv definitioner
Årsmötesprotokoll 2015-04-19
Verksamhetsberättelse 2014
Ålarv VERKSAMHETSPLAN 2015-2016
Verksamhetsberättelse 2015
Årsmötesprotokoll 2015-04-19
Ålarvskrönika 2015
Ålarvets årsresumé 2016
Verksamhetsberättelse 2016
Årsmötesprotokoll 2017-04-09