Stödjandebevis

Vår ideella förening har som syfte att skapa ett IMMATERIELLT KULTURARV enligt Unescos regelverk.
Föreningens arbete stöds av Kristianstad kommun – Skånes Leader Ess – Länsstyrelsen – Vattenriket – Ålakademin – Hushållningssällskapet – Gärds Härads Hembygdsförening m fl.

Föreningen har under hösten 2013 deltagit i Riksantikvarieämbetets nodmöten för att medverka i arbetet med förteckningen av immateriella kulturarv.

Vårt arbete genererar kostnader: film, porto, hemsida, foldertryck, resor, möten etc, som
föreningen inte har egna medel till.

Formulär för stöd till föreningen
  • Fyll i namnet på den stödjande
  • Fyll i belopp som skänkes
  • till Ålakustens kulturarvsförening (regnr 802471-1247)
  • Pengarna insättes mot faktura på föreningens bankgiro: 167-7467.
    Vänligen ange nedan faktureringsinformation: