Immateriellt kulturarv

Immateriella kulturarv enligt UNESCO

Immateriella kulturarv är inte enbart nedärvda traditioner från det förflutna, utan även samtida och urbana. Det består av danser, traditioner, musik, berättande, hantverk och en mängd andra kulturarv som inte lämnar byggnader och minnesmärken efter sig.
Immateriella kulturarv kan ge en känsla av delaktighet, identitet och kontinuitet genom att de utgör en länk från vårt förflutna som förs vidare genom nuet in i vår framtid. Immateriella kulturarv är beroende av dem vars kunskaper förs vidare från generation till generation, eller till andra samhällen.

Ålakustens ålafiske – är ett nationellt, immateriellt kulturarv i Sverige sedan 2015

Ålafisket längs Ålakusten är unikt bland annat för sitt drättsystem som fortfarande lever kvar sedan dansk medeltid. Ålakusten är en del av Biosfärområde Kristianstads Vattenrike, godkänt av UNESCO.

År 2015 blev Ålakustens ålafiske upptaget på den svenska listan över immateriella kulturarv som hanteras av Institutet för Språk- och Folkminnen (ISOF). Du kan läsa mer om levande traditioner på ISOF:s hemsida och om Ålakusten.

I september 2020 blev Ålakustens kulturarvsförening en ackrediterad organisation till UNESCO i frågor om det immateriella kulturarvet kring ålen, fisket och traditionerna. Du kan läsa mer om ackrediteringen här. Det finns bara två organisationer i Sverige som är ackrediterade, och Ålakusten är en av dessa.

Ålakusten är en del av Safeguarding Practices i Norden sedan ackrediteringen till UNESCO 2020.

I maj 2022 blev Ålakusten och ålafisket antaget av The Slow Food Foundation for Biodiversity i The Ark of Taste!

Föreningen fortsätter arbetet för att få upp Ålakusten och ålafisket på UNESCO:s lista över globala världsarv.

För mer info kontakta

Maria Blombärg, ordf.: maria.blombarg@telia.com