Ålaboden

ÅlabodenLängs Ålakusten har dokumenterats fler än 80 ålabodar. De äldsta från 1700-talet. Förr sov fiskarna på halm under tjärdoftande uppochnedvända båtar.
Ålaboden grävdes in i strandbacken med dörren mot havet. Väggar av gråsten och halmtak. Packhuset ytterst och därinnanför stugan. Lågt i tak, ett bord, eldstad, fotogenlampa och några kojplatser var fiskarnas hem under ålafisket. Det var kokt ål till lunch, stekt till middag och kall stekt ål till kaffet och frukost. Det kunde gå veckor utan att de sov hemma. Arbetsdagen började i gryningen och var oftast inte slut förrän mörkret lagt sig. Det gällde att vakta sumparna och vara redo att bärga de dyrbara redskapen, om det blev storm.
Långa höstnätter på bodarnas britsar vävdes sägner och sagor samman med egna erfarenheter. Ålabodarna fick fantasifulla namn; Rompeboden, Tvillingaboden, Smugglareboden, Gökaboden…

Alabodar Krstd Kommun
Handbok Kulturreservat
En hommebåt i rondellen
HAVÄNGS Museiförening
Museianmälan 2016-08-29
Vård och underhållsplan – ROMPEBODEN

ArvetÅlafisketÅlahomman – Ålaboden – Drätt och RättÅlagilletHotet mot ålenLuad ål