Ålafisket

Ålafisket bedrivs på Ålakusten med en homma. Ålen vandrar in i homman och samlas i struten som fiskaren tömmer, han ryktar homman. Den stoppas i sumpen i väntan på sitt framtida öde. Den vandringsklara ål som fångas har slutat äta och lever på sitt fett.
Ålakustens hommebåt var ofta byggd på fri hand, utan ritning eller mall, och anpassad till en hamnfri sandstrand. Båten är lämplig för en till tre man.
Århundradens utveckling av ålafisket vid Ålakusten har stannat vid utombordaren, plastbåten och nylongarnet.