Ålafisket

Ålafisket Ålafisket bedrivs på Ålakusten med en homma. Ålen vandrar in i homman och samlas i struten som fiskaren tömmer, han ryktar homman. Den stoppas i sumpen i väntan på sitt framtida öde. Den vandringsklara ål som fångas har slutat äta och lever på sitt fett.
Ålakustens hommebåt var ofta byggd på fri hand, utan ritning eller mall, och anpassad till en hamnfri sandstrand. Båten är lämplig för en till tre man.
Århundradens utveckling av ålafisket vid Ålakusten har stannat vid utombordaren, plastbåten och nylongarnet. 

2013-01-19 Ålfiskeförbudet och Europakonventionen
2013-01-19 KRAV PÅ TILLSTANDSHAVARENS PERSONLIG NÄRVARO VID ÅLFISKE
Aqua reports 2015-11
Danska Ålfisket
Eel newsletter Dec 2013
En gulål kan inte klättra – Säwe Hultman
Förbud mot fiske gagnar inte ålen – SvD
HaV-analys ål 2015
Östersjöfiske 2020
SE 2ndReport Art-9 EC 1100 2007 final
ÅLAKUST UTREDNING HaV-Brev 2016 Hånsa
Ålförvaltningsplan 2015-01 HaV
 

 

Arvet – Ålafisket – ÅlahommanÅlabodenDrätt och RättÅlagilletHotet mot ålenLuad ål