Ålagillet

Ålagillet går tillbaka till tiden då ålafiskarna betalade arrendet till fiskerättsinnehavaren.
Det gjordes i ål. På sina håll ända fram till 1974. Ålagillet är en del av Ålakustens kultur, och lockar turister från hela världen.