Arvet

Arvet - Magnus CarlssonÅlafisket fanns på farmors sida. Sen kom farfar in i bilden. Jag är femte generationen. Jag var inte intresserad av fiske. Det var mer ett tvång som ung att hjälpa till. Jag ville hellre köra moppe. Fisket var inte alls något för mig. Jag blev chaufför. När jag fyllde 30 ringde jag min far: Jag har tänkt om. Jag vill bli fiskare.

Ska det gå i arv blir det nog Cecilia. Hon är helt tokig i att köra traktor och har redan tagit körkort. Det var det första man fick göra när man var fyra-fem år, att köra traktor. Sakta längs strandgatan. Gubbarna gick bakefter och hängde upp garnen och hommorna.

Nilsaboden byggdes 1923 och ersatte Karlsaboden. Farfar hette Nils Carlsson. I fiskelaget ingick lejekarlen Nils Rignell. Far hette Nils Arne Lennart Carlsson och hunden hette Nils Maxi.

Nils Magnus Carlsson
Ålafiskare, Nilsaboden

 

Bladet nov 2013 Ålabodar kan bli svenskt kulturarv
Brev Inst för språk och folkminnen ver 2013-06-17
Folderutkast IK-arv Ålakusten
Press – världsarv – CE
Världsarv
Världsarv definitioner
Förslag Genomförande av skydd imm kulturarv
Handbok Kulturreservat
Immateriella kulturarvet – rapport
Institutionens folder IMM kulturarv
NGOernas roll och medverkan 2013
Ålafiske som kulturarv – motion 201516_660
Anteckningar från ÅL-mötesträff 27 feb 2015 Tvillingaboden
Förteckningstext Kulturarvet Ålakustens ålfiske 2015-07-06
Hur förklara IMMATERIELLT KULTURARV
Repslageri Presentationutskick juni 2016
ÅLAKUSTEN önskar möta Miljö- och Jordbruksutskottet
Ålfiskare Hans Nilsson PM

Arvet – ÅlafisketÅlahommanÅlabodenDrätt och RättÅlagilletHotet mot ålenLuad ål