Drätt och Rätt

Jens Holgersen Ulfstand på Glimmingehus arrenderade 1511 två åladrätter av ärkebiskopen, vilket sattes på pränt. Efter freden i Roskilde 1658 delade den svenske kungen ut de skånska åladrätterna till adel, storbönder och prästerskap. Skånska gods äger ännu sådana ålafiskerättigheter.
Ålakusten är indelad i 140 drätter, den smalaste är 135 meter och den bredaste 361 meter. De sträcker sig 180–270 meter ut i havet. Den som äger, eller arrenderar, drätten har ensamrätt till ålafisket.
Danmark har lämnat systemet. Bara här, längs Ålakusten, lever åladrätten kvar.