Drätt och Rätt

drätt och rättJens Holgersen Ulfstand på Glimmingehus arrenderade 1511 två åladrätter av ärkebiskopen, vilket sattes på pränt. Efter freden i Roskilde 1658 delade den svenske kungen ut de skånska åladrätterna till adel, storbönder och prästerskap. Skånska gods äger ännu sådana ålafiskerättigheter.
Ålakusten är indelad i 140 drätter, den smalaste är 135 meter och den bredaste 361 meter. De sträcker sig 180–270 meter ut i havet. Den som äger, eller arrenderar, drätten har ensamrätt till ålafisket.
Danmark har lämnat systemet. Bara här, längs Ålakusten, lever åladrätten kvar.

 

Dackes Ålfiske – starten på Dackefejden
Motion 201415_143 – Sternergard
Motion 201516_2998
PIJ-motion

ArvetÅlafisketÅlahommanÅlaboden – Drätt och Rätt – ÅlagilletHotet mot ålenLuad ål