Förbud mot fiske gagnar inte ålen

Det mycket begränsade ålfiske som bedrivs i dag är ett långsiktigt hållbart fiske. Ålkulturen ger inkomster bland annat till turistnäringen. Ålfiskarna, som är beroende av ålen, verkar för ålens fortlevnad. Det vore ett mycket oklokt beslut att totalförbjuda ålfisket, skriver Maria Blombärg, Ålakustens kulturarvsförening.

Läs hela artikeln här »

Publicerad i Nyheter

Rompebodsdagen 2015-08-08

Lite bilder från Rompebodsdagen 2015-08-08
Läs mer ›

Publicerad i Nyheter

Ålafestivalen 2015-08-01

Lite bilder från festivalen 2015-08-01
Läs mer ›

Publicerad i Nyheter

Institutet för språk och folkminnen

Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet
Förslag till förteckning över immateriella kulturarv i Sverige 2015

Läs mer här » Förteckningstext Kulturarvet Ålakustens ålfiske 2015-07-06

Publicerad i Nyheter

Respekt för äganderätt till åldrätter

Motion till riksdagen
2014/15:143
av Maria Malmer Stenergard (M)

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hur de gällande ålfiskebestämmelserna förhåller sig till europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Läs hela motionen här »

Publicerad i Nyheter

Nyhetsbrev hösten 2014

Till viss del blev ni uppdaterade vid förra utskicket till vårt årsmöte. Verksamhetsberättelsen
för 2013 var ju förhållandevis välfylld, tidigare utsänd.

Om vi tar det i någorlunda kronologisk ordning så,

Vad har hänt sen sist?

Läs nyhetsbrevet här » Ålarvet, Nyhetsbrev hösten 2014

Publicerad i Nyheter

De här lådorna är framtiden

Text: Kaj Nilsson
Publicerad – Kristianstadsbladet 19 juni 2014 17.36

354 000 immigranter släpptes under torsdagen fria att börja ett nytt liv som ålyngel i skånska och blekingska vattendrag som mynnar i Hanöbukten.

Förmiddagen 19 juni var Kristianstads Båtklubb omlastningsplats för spridningen av ålyngel till landskapet i öster, Ivösjön och Oppmannasjön i norr, Verkeån och Julebodaån i söder samt nedre Helgeåns vattensystem.

Läs mer »

Publicerad i Nyheter