Nyheter

Kommunen vänder helt om Taggen

Majoriteten gör helt om och tänker nu säga nej till en höjning av den planerade vindkraftparken Taggen i havet utanför Åhus.

– Vi har i dag (läs tisdag) i majoriteten haft ett samråd med kommundirektören och kommunledningskontoret om att skriva fram ett förslag som inte tillstyrker höjningen. Jag är övertygad om att vi kommer att ha en övertygande majoritet i kommunen för att inte tillstyrka, säger kommunstyrelsens ordförande Pierre Månsson (L).

Förslaget kommer enligt Månsson även att innehålla en begäran om en ny miljökonsekvensbeskrivning för hela vindkraftsprojektet i Hanöbukten. Ärendet ska tas upp i kommunstyrelsen den 29 augusti.

Läs hela artikeln här »

Nyhetsbrev hösten 2014

Till viss del blev ni uppdaterade vid förra utskicket till vårt årsmöte. Verksamhetsberättelsen
för 2013 var ju förhållandevis välfylld, tidigare utsänd.

Om vi tar det i någorlunda kronologisk ordning så,

Vad har hänt sen sist?

Läs nyhetsbrevet här » Ålarvet Nyhetsbrev hösten 2014

De här lådorna är framtiden

Text: Kaj Nilsson
Publicerad – Kristianstadsbladet 19 juni 2014 17.36

354 000 immigranter släpptes under torsdagen fria att börja ett nytt liv som ålyngel i skånska och blekingska vattendrag som mynnar i Hanöbukten.

Förmiddagen 19 juni var Kristianstads Båtklubb omlastningsplats för spridningen av ålyngel till landskapet i öster, Ivösjön och Oppmannasjön i norr, Verkeån och Julebodaån i söder samt nedre Helgeåns vattensystem.

Läs mer »