Nyhetsbrev hösten 2014

Till viss del blev ni uppdaterade vid förra utskicket till vårt årsmöte. Verksamhetsberättelsen
för 2013 var ju förhållandevis välfylld, tidigare utsänd.

Om vi tar det i någorlunda kronologisk ordning så,

Vad har hänt sen sist?

Läs nyhetsbrevet här » Ålarvet Nyhetsbrev hösten 2014

Posted in Nyheter.