Video Ålakust / Eel Coast

Ålakust – ett Framtida immateriellt kulturarv ( svenska svenska)

Eel Coast – a non-tangible heritage ( engelska english)

Zu Tisch in Schonen (Schweden)