Ålakusten – Den Blå Linjen

Ålakusten - Den Blå Linjen - Kuststräckan mellan Åhus och Stenshuvud i östra Skåne, i Hanöbuktens innersta, är Ålakusten. Ett bälte av strandskog och sanddyner mellan havet och bebyggelsen inåt land. Utan hamn.

Den fyra mil långa sträckan består av en enda sammanhängande vit sandstrand som samlar sommargäster, men det är ålafisket som gett kusten karaktär. Här har ännu ålabodar, båtar och hängen, torkställningar för nät och hommor, sin plats.
2013 fanns här 60 ålabodar, varav 30 fortfarande var i bruk. Antalet fortsätter att minska, och 2020 var det totala antalet aktiva ålafiskare längs Ålakusten omkring 10 stycken. Sammanlagt har över 100 bodar funnits.

Liten Ålaordlista

Bagpåsen ålahommans yttersta del
Bälen mellan största böjlen och bagpåsen
Böda laga nät
Fläkål ål som steks uppfläkt
Habaren nedre delen av stranden
Homma Ålakustens ryssja
Kubb flöte
Luehål lågan på den öppna härden där den luade ålen tillagades
Melycke ett mellanlås i homman, som stänger in fisken
Rykta vittja, tömma, homman
Snurring liten hanål med vit buk
Sump tre- eller fyrkantig låda med små hål för förvaring av levande ål i vatten
Tjejsa håva upp ål ur ålasumpen
Ålamörker höstnätter med mörk nymåne och högt vatten, infaller var femte vecka fram till november