Immateriellt kulturarv

Immateriella kulturarv enligt Unesco

Immateriella kulturarv är inte enbart nedärvda traditioner från det förflutna, utan även samtida och urbana.
Immateriella kulturarv kan ge en känsla av delaktighet, identitet och kontinuitet genom att de utgör en länk från vårt förflutna som förs vidare genom nuet in i vår framtid. Immateriella kulturarv är beroende av dem vars kunskaper förs vidare från generation till generation, eller till andra samhällen.

Ålakustens ålafiske – ett framtida immateriellt kulturarv

Ålakusten är en del av Biosfärområde Kristianstads Vattenrike, godkänt av Unesco.
Ålafisket längs Ålakusten är unikt. ”Ålakustens kulturarvsförening” driver arbetet för ett framtida immateriellt kulturarv.

För mer info kontakta

Maria Blombärg: maria.blombarg@telia.com