Kommunen vänder helt om Taggen

Majoriteten gör helt om och tänker nu säga nej till en höjning av den planerade vindkraftparken Taggen i havet utanför Åhus.

– Vi har i dag (läs tisdag) i majoriteten haft ett samråd med kommundirektören och kommunledningskontoret om att skriva fram ett förslag som inte tillstyrker höjningen. Jag är övertygad om att vi kommer att ha en övertygande majoritet i kommunen för att inte tillstyrka, säger kommunstyrelsens ordförande Pierre Månsson (L).

Förslaget kommer enligt Månsson även att innehålla en begäran om en ny miljökonsekvensbeskrivning för hela vindkraftsprojektet i Hanöbukten. Ärendet ska tas upp i kommunstyrelsen den 29 augusti.

Läs hela artikeln här »

Posted in Nyheter.