Ett levande kulturarv

Ålakustens ålafiske
Levande, nedärvda traditioner med identitet och kontinuitet, en länk från vårt förflutna, kunskaper som förs vidare från generation till generation. Ett unikt hantverk som utvecklas framgångsrikt i Hanöbukten. Ålafisket på Ålakusten, ett levande immateriellt kulturarv.

”I exakt rätt ögonblick stötte de ut, kastade sej upp i båten som red på en bakvåg, Nils i aktern med en stake, Georg vid årorna. De tryckte båten genom nästa våg som ville lyfta upp den på sanden igen. Och så var vi plötsligt några meter från land…”

Arvet

Jag är femte generationen. Jag var inte intresserad av fiske utan ville hellre köra moppe. Som 30-åring tänkte jag om. Jag vill bli fiskare.
Läs mer »

Ålafisket

Ålakustens hommebåt var ofta byggd på fri hand, utan ritning eller mall, och anpassad till en hamnfri sandstrand. Båten är lämplig för en till tre man.
Läs mer »

Ålahomman

Ålahomman, en sorts ryssja, är redskapet på Ålakusten. Den består av strut, stackarmar, långarm och flöte, anpassad efter hav och botten.
Läs mer »

Ålaboden

Längs Ålakusten har dokumenterats fler än 100 ålabodar. De äldsta från 1700-talet. Förr sov fiskarna på halm under tjärdoftande uppochnedvända båtar.
Läs mer »

Drätt & Rätt

Ålakusten är indelad i 140 drätter, den smalaste är 135 meter och den bredaste 361 meter. De sträcker sig 180–270 meter ut i havet.
Läs mer »

Ålagillet

Ålagillet går tillbaka till tiden då ålafiskarna betalade arrendet till fiskerättsinnehavaren. Det gjordes i ål. På sina håll ända fram till 1974.
Läs mer »

Hotet mot ålen

Ålfångsterna har sjunkit kraftigt sedan 1980. Det finns en rad olika skäl till detta; turbindöd i vattenkraftverk, gifter och utsläpp, klimatförändringar m m.
Läs mer »

Luad ål

Ålfångsterna har sjunkit kraftigt sedan 1980. Det finns en rad olika skäl till detta; turbindöd i vattenkraftverk, gifter och utsläpp, klimatförändringar m m.
Läs mer »

Dokumentation

Föreningen arbetar kontinuerligt med att dokumentera Ålakusten, ålafisket och berättelserna.
Läs mer »