Kontakta oss

Adress:
Ålakustens kulturarvsförening
Yngsjövägen no. 1299
296 92 Yngsjö
Sverige

E-mail: info[at]alarv.se

Tel:  +46 (0)70-354 17 75

Styrelsen:

Ordf. Maria Blombärg, konstnärinna och ålakäring: maria.blombarg[at]telia.com tel. +46 (0)70-354 17 75

Vice ordf. Per Malmer, advokat: per.malmer[at]hotmail.com

Sekreterare: Jan Åderman, janaderman[at]mac.com

Tf. kassör Ingrid Magnusson

Övriga ordinarie ledamöter:

Dafvid Hermansson, museichef, lektor och ansvarig för internationella kontakter: info[at]kiviksmuseum.se

Sten Duvhök stenduvhok[at]gmail.com

Suppleanter:

Michael Grennard

Daniel Andersson

Valberedning:

Hans-Olof Olofsson

Rickard Lehmann

Revisorer:

Lennart Johansson, ordinarie

Rickard Lehmann, suppleant

Please reload