Den blå linjen

Ålakusten – Den Blå Linjen – Kuststräckan mellan Åhus och Stenshuvud i östra Skåne, i Hanöbuktens innersta, är Ålakusten. Ett bälte av strandskog och sanddyner mellan havet och bebyggelsen inåt land. Utan hamn.

Den fyra mil långa sträckan består av en enda sammanhängande vit sandstrand som samlar sommargäster, men det är ålafisket som gett kusten sin karaktär. Här har ännu ålabodar, båtar och hängen, torkställningar för nät och hommor, sin plats.

2013 fanns här 60 ålabodar, varav 30 fortfarande var i bruk. Antalet fortsätter att minska, och 2020 var det totala antalet aktiva ålafiskare längs Ålakusten omkring 10 stycken.

Sammanlagt har över 100 bodar funnits.