Hur vi jobbar med dokumentation

En av de viktigaste uppgifterna är att dokumentera och sprida kunskap om Ålakusten och ålarvet med fiske, mat, traditioner, hantverk, m.m. Det gör vi i föreningen på flera olika sätt, dels genom föreläsningar och berättande för skolor och besökare på ålagillen. Vi gör det också tillsammans med Ålfonden och Ålakademien i uppskattade guidade ålabodsvandringar varje år.

Ett annat sätt är genom filmer och böcker som vi gör i samarbete med bland annat Kiviks Museum. Du kan läsa mer om och beställa våra böcker på dessa sidor. Du kan också se vår uppskattade film om Ålakusten på sex minuter på svenska och engelska.

Under 2024-2025 har vi fått ett bidrag från Region Skånes kulturnämnd för att fortsätta arbetet med dokumentationen av Ålakusten. Med hjälp av bidraget ska vi presentera vårt immateriella kulturarv för UNESCO på engelska.