Ökande antal predatorer

Alla ekosystem är beroende av en fungerande näringskedja med allt från mikroorganismer till predatorer. De flesta ekosystem i världen är idag påverkade på ett eller annat sätt, inte sällan direkt eller indirekt på grund av mänsklig påverkan. Östersjön är inget undantag och skälen är många; utfiskning, klimatförändringar, näringsläckage, miljögifter och mycket mer.

Under 1980-talet kom larm om att sälpesten hotade sälen som art och ett artskydd infördes som förbjöd jakt på säl. Idag har arten återhämtat sig och ledande forskare menar att vi nu har det omvända problemet; det finns för många sälar i Östersjön, kanske inemot dubbelt så många som ekosystemet tål. Skyddsjakt på säl i Östersjön är ingen lönsam verksamhet, eftersom det inte finns någon avsättning för sälköttet, som inte får säljas som människoföda på grund av miljögifterna som lagras i fettet.

På samma sätt är det med skarvbeståndet, där forskare menar att det även här kan finnas inemot dubbelt så många skarvar i Östersjön som ekosystemet klarar av. Hela öar i bland annat Stockholms skärgård är totalförstörda av dels den avföring som skarvarna producerar, men också ekosystemen rubbas av den stora mängd fisk som varje dag konsumeras av skarvbestånden.

Varje dag äter både säl och skarv stora mängder fisk, däribland ål. Sälen vittjar ofta ålfiskarnas nät och det är vanligt att sälar dör i hommorna i jakten på en gratis måltid. Skarvar äter inte bara ute i havet, utan vittjar också åar och vattendrag på land på mindre fiskar och ål.