Guldambassadörer

I oktober 2020 tilldelades Revhaksboden, Nilsaboden, Gropaboden, Oswalds bod, Lotteriboden, Tvillingaboden, Frisebodaboden och Holmaboden och deras ålafiskare priset som årets Guldambassadörer från Kristianstads kommun för att de ”genom sina ålagillen för ett ovärderligt kulturarv vidare och visar ett värdskap i världsklass.

I motiveringen nämns bland annat att ett ålagille inte är som vilket kalas som helst. Det är en genuin skånsk tradition som bara kan upplevas i höstmörkret vid Hanöbukten.