Ark of Taste

Ål är nyttig mat med all sin Omega-3 och D-vitaminer. Ål tillhör slowfood, eftersom det är ett småskaligt, hantverksmässigt, hållbart och kustnära fiske. Ålakusten fick en fin utmärkelse, eftersom vi jobbar med att skydda både kulturen och ålen som art. Sedan 2022 är Ålakustens kulturarvsförening upptagen på Ark of Taste av The Slow Food Foundation for Biodiversity.