ISOF

Sverige ratificerade (godkände) UNESCO:s kulturarvskonvention år 2011, vilket innebär att de immateriella kulturarv som tas upp på den svenska listan, måste skyddas av regeringen. I Sverige är ISOF (Institutet för Språk- och Folkminnen) den ansvariga myndigheten för att lista och dokumentera nationella immateriella kulturarv.

2015 blev Ålakusten ett svenskt, immateriellt kulturarv, som därmed ska skyddas enligt UNESCO:s kulturarvskonvention.

Du kan läsa mer om ISOF:s arbete och om andra svenska immateriella kulturarv här.