Klimatförändringar och miljögifter

Varmare väder leder till varmare hav. Varmare hav skapar förändringar för våra vattenlevande organismer och hotar hela ekosystem. Många arter är beroende av jämna temperaturer. Östersjön har också blivit varmare, vilket hotar lax, torsk och sill – men också ålen.

Miljögifter är också ett stort hot mot marina arter. Gifterna kommer både från gamla dumpningar av farligt avfall, från näringsläckage, från båttvättar och giftiga bottenfärger på båtar. Fortfarande dumpas avfall från båtar, och cigarettfimpar, plaster och mikroplaster i haven är ett växande problem i alla hav.

Städa efter dig på utflykten. Släng inget i skog, mark och på stränder. Ta med dig soporna hem. Hittar du skräp som andra lämnat, ta med dig och släng, så hjälper du naturen!