Vad är immateriella kulturarv?

Ett immateriellt kulturarv är sådant vi inte kan ta på och som ofta är extra hotade, eftersom de inte syns på samma sätt som materiella kulturarv (byggnader, minnesmärken, bilder, föremål). Exempel på immateriella kulturarv är sådant som ärvs genom traditioner, muntligt berättande, sånger, danser, hantverk och mycket mer. En svensk tradition som ”fika” är ett immateriellt kulturarv.

Ålafisket på Ålakusten består av många immateriella kulturarv; hantverket och kunskaperna bakom fisket som ärvs från far till son, traditionerna, berättelserna, sångerna, ålagillena, mathantverket, för att nämna några.

År 2003 kom UNESCO:s konvention om skyddandet av de immateriella kulturarven som en viktig signal till världens politiska ledare att alla nationer har som uppgift att hindra att kultur försvinner och att människor har rätt att utöva sina traditioner. Du kan läsa mer om kulturarvskonventionen här.