Minskade ålfångster

Ålfångsterna har sjunkit kraftigt sedan 1980. Det finns en rad olika skäl till detta som du kan läsa mer om på de andra flikarna under rubriken Hoten mot ålen.

Tyvärr är många av åtgärderna för att lösa problemen också ett hot mot ålafisket på Ålakusten. Sedan 2007 har regleringen som stoppar arv av fiskelicenser försvårat generationsskiften och hindrat de unga från att ta över. Ett totalt fiskestopp på ål innebär att en levande kultur, ett lokalt förankrat hantverk och en unik matkultur blir historia. Ålabodarna längs kusten förvandlas till sommarhus för välbesuttna. Berättandet tystnar. Intresset för ålen, och därmed också kulturen, försvinner.