Ålagillet

Ålagillet går tillbaka till tiden då ålafiskarna betalade arrendet till fiskerättsinnehavaren i ål. På sina håll ända fram till 1974. Ålagillet är en del av Ålakustens kultur, och lockar turister från hela världen. Mer än 140 olika nationer har hittills besökt ett ålagille på Ålakusten.