Glasålsfiske och olaglig export

Ett stort problem för att få nya ålar att växa till sig är att glasål är en populär maträtt i hela Medelhavsområdet. Längs stora delar av Atlantkusten och i Medelhavet fiskas gigantiska mängder glasål för att endera bli maträtter i området, eller säljas till Asien för att bli naturläkemedel.

Glasålsindustrin omfattar många miljarder Euro och EU-politikerna tycks ha svårt att fatta beslut och lagar som begränsar både det lagliga och olagliga glasålsfisket i Atlanten och Medelhavet.

Mörkertalet kring olagligt glasålsfiske menas vara en industriliknande verksamhet som omsätter enorma summor pengar i internationell svartabörshandel. Ett reellt hot mot ålens fortlevnad.